ΠΜΣ Εξέταση στην Αγγλική Γλώσσα

Η εξέταση στο μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας που είναι προαπαιτούμενο για το ΠΜΣ του ΠΤΔΕ περιλαμβάνει άγνωστο κείμενο στα Αγγλικά επιπέδου advanced με παιδαγωγικό περιεχόμενο, το οποίο πρέπει να μεταφραστεί στα ελληνικά. Απαλλάσσονται όσες / οι  έχουν διπλώματα γλωσσομάθειας επιπέδου Περισσότερα, …