Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

Η κ. Δήμητρα Μάνθου, μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο πρόγραμμα Επιστήμες της Αγωγής του ΠΤΔΕ, Ειδίκευση «Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμός»θα παρουσιάσει τη διπλωματική εργασία της με θέμα: «Η παρουσία του Κ.Π. Καβάφη στο περιοδικό Φιλόλογος (τεύχη 1-180)» την Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου και Περισσότερα, …