Εξέταση μαθήματος Εικαστική Αγωγή & Διδακτική της Τέχνης Ια

Εξέταση μαθήματος (Τετάρτη 8/2/2023) Σχετικά με την εξέταση του μαθήματος Εικαστική Αγωγή και διδακτική της Τέχνης Ια, υπενθυμίζω ότι ο κάθε φοιτητής/τρια οφείλουν να παρουσιάσουν δια ζώσης, το σύνολο των έργων όλων των μαθημάτων του εξαμήνου. Τα έργα των μαθημάτων Περισσότερα, …