ΜΟΥΣΕΙΟ και ΙΣΤΟΡΙΑ Εξετάσεις

Καλημέρα στο ‘Μουσείο και Ιστορία’, προτείνονται δύο βιβλία για τις εξετάσεις και τα θέματα θα είναι και από τα δύο, όμως κάποια ζητήματα εντοπίζονται και στα δυο βιβλία, δηλαδή όποιο βιβλίο κι εάν έχεις πάρει θα βρεις αναφορές. Ο καθένας Περισσότερα, …