Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Εκπαίδευση [ΔΕΕ711]: Έναρξη μαθημάτων

Κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου ακ. έτους 2023-2024 θα προσφερθεί το μάθημα “Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Εκπαίδευση” [ΔΕΕ711]. Το μάθημα είναι εργαστηριακό, επιλεγόμενο, προσφέρεται στους/τις φοιτητές/τριες Ζ’ (και άνω) Εξαμήνου και θα πραγματοποιείται στο Εργαστήριο Διδακτικής και Σχολικής Περισσότερα, …

Ερευνητικές Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση STEM” [ΔΕΕ705]: Έναρξη μαθημάτων

Κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου ακ. έτους 2023-2024 θα προσφερθεί το μάθημα “Ερευνητικές Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση STEM” [ΔΕΕ705]. Το μάθημα είναι εργαστηριακό, επιλεγόμενο, προσφέρεται στους/τις φοιτητές/τριες Ζ’ (και άνω) Εξαμήνου και θα πραγματοποιείται στο Εργαστήριο Διδακτικής και Σχολικής Παιδαγωγικής Περισσότερα, …