Αποστολίδου Ελένη

Αποστολίδου Ελένη
Λέκτορας

Γνωστικό Αντικείμενο: Διδακτική της Ιστορίας
Τηλέφωνο: 2651005691 & 2651002624
Fax:
e-mail: elaposto@uoi.gr
Δικτυακός τόπος:
Γραφείο: 4ος όροφος
Ώρες συνεργασίας: Δευτέρα 17:30 – 18:30 & Τρίτη 10:30 – 11:30

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμαΕρευνητικά Ενδιαφέροντα:


Διδασκαλία της Ιστορίας στην Α’ θμια και Β’ θμια Εκπαίδευση, Γνωστική Ψυχολογία,
Ιστορική Συνείδηση, Ιστορική Κουλτούρα, Ιστορία Ιστοριογραφίας, Θεωρία της
Ιστορίας, Δημόσια Ιστορία, Μουσεία και Διδασκαλία της Ιστορίας
Προπτυχιακά Μαθήματα:

Διδακτική της Ιστορίας – Πρακτική Άσκηση

Σχολείο και Δημόσια Ιστορία, Διδακτικές Προσεγγίσεις

Ιστορία Nεοελληνικής Eκπαίδευσης

Μουσείο και ΙστορίαΜεταπτυχιακά Μαθήματα:

Συλλογική Μνήμη και Ιστορία: Διδάσκοντας Συγκρουσιακά Ζητήματα στο Σχολείο