“Εκπαίδευση STEM – Μικρόπουλος, Μπέλλου”

Η πρώτη συνάντηση των ομάδων των φοιτητών που έχουν αναλάβει projects STEM με τον κύριο Μικρόπουλο και την κυρία Μπέλλου θα γίνει τη Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021 στις 13:00 μέσω MS-teams. Το όνομα της συγκεκριμένης ομάδας είναι “Εκπαίδευση STEM – Περισσότερα, …

Έναρξη μαθήματος «Ανάπτυξη Έργου με Αναδυόμενες Τεχνολογίες Μάθησης»

Τα μαθήματα ξεκινούν την Τρίτη 16/2/2021 στις 8.30. Το μάθημα αναφέρεται στη σχεδίαση και ανάπτυξη projects σε θέματα παιδαγωγικής αξιοποίησης προηγμένων τεχνολογιών όπως εικονική πραγματικότητα, επαυξημένη πραγματικότητα, ρομποτική, φορητές συσκευές. Οι διδάσκοντες Α. Μικρόπουλος, Μ. Δελημήτρος

Έναρξη μαθήματος «Εκπαίδευση STEM»

Τα μαθήματα ξεκινούν τη Δευτέρα 15/2/2021 στις 11.30. Μετά το θεωρητικό υπόβαθρο της εκπαίδευσης STEM, οι φοιτητές αναπτύσσουν projects STEM. Οι διδάσκοντες Ι. Βρέλλης, Κ. Γεωργόπουλος, Κ. Κώτσης, Α. Μικρόπουλος (Συντονιστής), Ι. Μπέλλου, Γ. Στύλος, Κ. Τάτσης

Έναρξη μαθήματος «Εκπαιδευτικά προγραμματιστικά περιβάλλοντα»

Τα μαθήματα ξεκινούν την Τρίτη 16/2/2021 στις 11.30. Το μάθημα πραγματεύεται περιβάλλοντα οπτικού προγραμματισμού με πλακίδια, που ενδείκνυνται για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Έμφαση δίνεται στο ελεύθερο δικτυακό περιβάλλον https://code.org/. Οι διδάσκοντες Α. Μικρόπουλος, Ι. Μπέλλου