ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Νικολίνα Γεροδήμου θα παρουσιάσει τη διπλωματική της εργασία με τίτλο: «Σχεδιασμός ψηφιακών παιχνιδιών για την ανακύκλωση και ικανοποίηση μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης» την Παρασκευή 8 Μαρίου 2024 και ώρα 11:00 π.μ. στο εργαστήριο Περισσότερα, …

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: “Εκπαίδευση STEM”, “Ανάπτυξη Έργου με Αναδυόμενες Τεχνολογίες Μάθησης”

1. “Εκπαίδευση STEM” (διδάσκοντες: Γεωργόπουλος, Κώτσης, Μικρόπουλος (Συντονιστής), Μπέλλου, Στύλος) Τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου ξεκινούν τη Δευτέρα 4 Μαρτίου στις 11:30 στην αίθουσα σεμιναρίων. 2. “Ανάπτυξη Έργου με Αναδυόμενες Τεχνολογίες Μάθησης” (διδάσκοντες: Μικρόπουλος (Συντονιστής), Δελημήτρος (Εργαστήρια)) Τα μαθήματα του Περισσότερα, …

Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής κ. Γ. Ιατράκη

Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής Τη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου και ώρα 18:00, προσκαλείστε στη δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της κυρίας Γεωργίας Ιατράκη, υποψήφιας διδάκτορα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με θέμα: «Επαυξημένη Πραγματικότητα στην κατανόηση εννοιών Φυσικής Περισσότερα, …

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Αικατερίνη Κονάκη θα παρουσιάσει τη διπλωματική της εργασία με τίτλο: «Κατάρτιση ενηλίκων με ομαδοσυνεργατικές τεχνικές και ψηφιακή τεχνολογία: το παράδειγμα των αγροτών» την Τρίτη 6 Ιουνίου 2023 και ώρα 12:00 στο εργαστήριο Περισσότερα, …

Συνάντηση σχολείων στο πλαίσιο του έργου HORIZON 2020 PAFSE

Την Τρίτη 14 Μαρτίου 2023 στις 10:00πμ στο Αμφιθέατρο ισογείου του ΠΤΔΕ θα γίνει συνάντηση σχολείων που συμμετέχουν στο έργο HORIZON 2020 PAFSE «Συμπράξεις για την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες». Το πρόγραμμα περιλαμβάνει χαιρετισμούς από την Περιφέρεια Ηπείρου, το Δήμο, Περισσότερα, …

“Εκπαίδευση STEM” Έναρξη 13.2.2023, 11:30

Το μάθημα “Εκπαίδευση STEM” του Η’ εξαμήνου ξεκινά τη Δευτέρα 13.2.2023, 11:30 πμ στο Εργαστήριο Πηροφορικής του 1ου ορόφου. Οι διδάσκοντες Κ. Γεωργόπουλος, Κ. Κώτσης, Α. Μικρόπουλος (Συντονιστής), Ι. Μπέλλου, Γ. Στύλος  

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Κωνσταντίνα Κολάση θα παρουσιάσει τη διπλωματική της εργασία με τίτλο: «Φυσιολογικές μέθοδοι καταγραφής των γνωστικών διεργασιών κατά την αλληλεπίδραση με Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Παιχνίδια. Μια συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση» την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022 Περισσότερα, …

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας

Η μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Ευγενία Τσοπουζίδου θα παρουσιάσει τη διπλωματική της εργασία με τίτλο: «Σχεδίαση, ανάπτυξη και πιλοτική αξιολόγηση ψηφιακών μαθησιακών αντικειμένων για τον ηλεκτρισμό» την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022 ώρα 11:00 πμ στην αίθουσα σεμιναρίων Περισσότερα, …

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ο μεταπτυχιακός φοιτητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης κ. Δημήτριος Μπέκος θα παρουσιάσει τη διπλωματική του εργασία με τίτλο: «Παράλληλες διεργασίες στην υπολογιστική σκέψη μαθητών» την Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2022 Περισσότερα, …