ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

Αικατερίνη Κονάκη θα παρουσιάσει τη διπλωματική της εργασία με τίτλο:

«Κατάρτιση ενηλίκων με ομαδοσυνεργατικές τεχνικές και ψηφιακή τεχνολογία: το παράδειγμα των αγροτών»

την Τρίτη 6 Ιουνίου 2023 και ώρα 12:00

στο εργαστήριο Πληροφορικής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης

στον 1ο όροφο του κτιρίου.

Ο επιβλέπων καθηγητής

Αναστάσιος Μικρόπουλος