Έναρξη μαθημάτων Γαλλικής Γλώσσας

Έναρξη μαθημάτων Γαλλικής Γλώσσας, σύμφωνα με το ανηρτημένο πρόγραμμα του Τμήματος: “Γαλλικά”: Τετάρτη 16/2/2022, ώρα 11.30 στο Εργαστήριο Ξένων Γλωσσών (2ος όρφ), και “Αρχάριοι ΙΙ”: Παρασκευή 18/2/2022, ώρα 11.30 -14.30 στο Εργαστήριο Ξένων Γλωσσών. Η διδάσκουσα Δρ. Α. Σιούτη

Έναρξη μαθημάτων Γαλλικής Γλώσσας

Έναρξη μαθημάτων 5 Οκτώβρη 2021 Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται για τα μαθήματα Γαλλικά Αρχάριοι Ι (ΑΙ: Τρίτη 11.30-14.30, αίθ 5) και Γαλλικά Μεσαίοι Ι (ΜΙ: Τετάρτη 11.30-14.30, Εργαστήριο Ξένων Γλωσσών) να επικοινωνήσουν με τη διδάσκουσα Α. Σιούτη (asiouti@uoi.gr) Οι  Περισσότερα, …

Εξετάσεις στο μάθημα Γαλλικής Γλώσσας

Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, που επιθυμούν να εξεταστούν προφορικά μέσω MS Teams, στο μάθημα Γαλλικής Γλώσσας, σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2020, να εγγραφούν άμεσα, με το ιδρυματικό τους email, Περισσότερα, …