Εξετάσεις στο μάθημα Γαλλικής Γλώσσας

Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, που επιθυμούν να εξεταστούν προφορικά μέσω MS Teams, στο μάθημα Γαλλικής Γλώσσας, σύμφωνα με το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2020, να εγγραφούν άμεσα, με το ιδρυματικό τους email, στο μάθημα με κωδικό 85gbgkg , ώστε να έχουν πρόσβαση στην αίθουσα ψηφιακής αυθεντικοποίησης και εξέτασης στις 24/9/2020, 9:00 ακριβώς.