Ανακοίνωση υποστήριξης Διδακτορικής Διατριβής κ. Λογοθέτη Σταματούλας

Ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή, 5 Μαρτίου 2021, και ώρα 10:30 π.μ., η υποψήφια Διδάκτωρ κ. Λογοθέτη Σταματούλα θα παρουσιάσει, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας zoom, τη Διδακτορική Διατριβή της, με θέμα: «Το θετικό κλίμα στο σχολείο ως καθοριστικός παράγοντας της αποτελεσματικής Περισσότερα, …