Ανακοίνωση υποστήριξης Διδακτορικής Διατριβής κ. Λογοθέτη Σταματούλας

Ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή, 5 Μαρτίου 2021, και ώρα 10:30 π.μ., η υποψήφια Διδάκτωρ κ. Λογοθέτη Σταματούλα θα παρουσιάσει, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας zoom, τη Διδακτορική Διατριβή της, με θέμα: «Το θετικό κλίμα στο σχολείο ως καθοριστικός παράγοντας της αποτελεσματικής λειτουργίας του: Απόψεις εκπαιδευτικών Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ηπείρου».

Σύνδεσμος:https://upatras-gr.zoom.us/j/3593636601?pwd=MXMxbU41a2h0T3pGcG1hK3lPWlpCUT09

Ο Επιβλέπων
Χαράλαμπος Κωνσταντίνου
Ομότιμος Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δ.Ε.
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων