Αναπλήρωση μαθήματος (Λόγω αναβολής από την πρακτική άσκηση)

Η αναπλήρωση του μαθήματος (λόγω αναβολής από την πρακτική άσκηση των φοιτητών) για το γνωστικό αντικείμενο’ ‘Επιθετικότητα, Σχολικός Εκφοβισμός και η Διαχείριση τους στο σχολείο” θα αναπληρωθεί την επόμενη Τετάρτη 8/12/2021, ώρα: 17.00 στην αίθουσα: 7. Η διδάσκουσα Τατιανή Γκάτσα

Αλλαγή Αίθουσας για το μάθημα ”Θεωρίες Προσωπικότητας, Έρευνα και Εφαρμογές”

ΑΛΛΑΓΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ Το μάθημα: ”Θεωρίες Προσωπικότητας, Έρευνα και Εφαρμογές”,  θα διεξάγεται ακολούθως Κάθε Τετάρτη στις 14:30-17:30, στην Αίθουσα: 9

Εξετάσεις στα μαθήματα ‘’Εκπαιδευτική Ψυχολογία’’ και ‘’Θεωρίες Προσωπικότητας-έρευνα και εφαρμογές’’

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ”ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ” ΚΑΙ ”ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΕΡΕΥΝΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ” Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές, που επιθυμούν να εξεταστούν στα προαναφερόμενα μαθήματα, τα οποία όπως ορίζει το πρόγραμμα θα εξεταστούν: 1) ‘’Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας’’ 29/09/2021, ώρα: 10.30-11.30 2) ‘’Θεωρίες Περισσότερα, …

Πρόσκληση συνάντησης φοιτητών/τριών με την Ακαδημαϊκή Σύμβουλο

(Ανακοινοποίηση) Πρόσκληση συνάντησης φοιτητών/τριών με την Ακαδημαϊκή Σύμβουλο Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες με τους ακόλουθους αριθμούς μητρώου (Α.Μ): 8501 8448 8400 8253 8291 8269 8229 8832 8408 8844 8289 8534 8421 8422 8405 8321 8502 8402 8830 8241 Περισσότερα, …

Πρόσκληση συνάντησης φοιτητών/τριών με την Ακαδημαϊκή Σύμβουλο

Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες με τους ακόλουθους αριθμούς μητρώου (Α.Μ): 8350 / 8501 / 8448 / 8400 / 8253 / 8291 / 8269 / 8229 / 8832 / 8408 / 8844 / 8289 / 8534 / 8421 / Περισσότερα, …

Πρόσκληση συνάντησης φοιτητών/τριών με την Ακαδημαϊκή Σύμβουλο

Παρακαλούνται οι φοιτητές και οι φοιτήτριες με τους ακόλουθους αριθμούς μητρώου (Α.Μ): 8350 / 8501 / 8448 / 8400 / 8253 / 8291 / 8269 / 8229 / 8832 / 8408 / 8844 / 8289 / 8534 / 8421 / Περισσότερα, …