Γκόγκας Θεμιστοκλής

 

Γκόγκας Θεμιστοκλής
Αναπληρωτής Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Διαπολιτισμική Επικοινωνία

Τηλέφωνο: 2651005688

e-mail: thegogas@uoi.gr

Γραφείο:

Ώρες συνεργασίας:

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμαΕρευνητικά Ενδιαφέροντα:Προπτυχιακά Μαθήματα:

Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής

Σχολική Πρακτική Ι

 

Μεταπτυχιακά Μαθήματα: