Γκόγκας Θεμιστοκλής

 

Γκόγκας Θεμιστοκλής
Αναπληρωτής Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Διαπολιτισμική Επικοινωνία
Τηλέφωνο: 2651005688
e-mail: thegogas@uoi.gr

Γραφείο:

Ώρες συνεργασίας: Δευτέρα 13:00-14:00 & Τρίτη 13:00-14:00

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμαΕρευνητικά Ενδιαφέροντα:Προπτυχιακά Μαθήματα:

Ιστορία και Πολιτισμός στην Εκπαίδευση

Εισαγωγή στις Πολιτισμικές Σπουδές

Εκπαίδευση και εθνικές ιδέες στα Βαλκάνια 190ς-20ος αιώνας

Διαπολιτισμική Επικοινωνία

 

Μεταπτυχιακά Μαθήματα: