Γκοντού Ελένη

Γκοντού Ελένη
Γνωστικό Αντικείμενο: Εικαστικά
Τηλέφωνο: 2651005872
Fax:
e-mail: egodou@uoi.gr
Δικτυακός τόπος: https://www.facebook.com/EikastikoErgastirioPaidagogikouUOI/
Γραφείο: 3ος όροφος
Ώρες συνεργασίας: Τρίτη 10:30 – 13:30, Τετάρτη 10:30 – 11:30

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ερευνητικά Ενδιαφέροντα – Δραστηριότητες:


-Εικαστικά


-Παραγωγή προσωπικού καλλιτεχνικού έργου – Εκθέσεις


-Εικαστική Αγωγή και Διδακτική της Τέχνης


-Σκηνογραφία, Ενδυματολογία
Προπτυχιακά Μαθήματα:

 

Εικαστική Αγωγή και Διδακτικής της Τέχνης Ια

Εικαστική Αγωγή και Διδακτικής της Τέχνης Ιβ

Σύγχρονη Τέχνη και Εφαρμογές στο Δημοτικό σχολείο

Εικαστικά Projects
 Μεταπτυχιακά Μαθήματα: