Ανακοίνωση-Πρόσκληση για πτυχιακές εργασίες

Καλούνται ότι όσοι/όσες φοιτητές/φοιτήτριες του Γ’ έτους ενδιαφέρονται για την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στα γνωστικά αντικείμενα: «Οργάνωση και Διοίκηση του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος» και «Θέματα Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας» να επικοινωνήσουν ηλεκτρονικά  με τη Διδάσκουσα Περισσότερα, …