Ανακοίνωση-Πρόσκληση για πτυχιακές εργασίες

Καλούνται ότι όσοι/όσες φοιτητές/φοιτήτριες του Γ’ έτους ενδιαφέρονται για την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στα γνωστικά αντικείμενα:

«Οργάνωση και Διοίκηση του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος» και

«Θέματα Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας»

να επικοινωνήσουν ηλεκτρονικά  με τη Διδάσκουσα (chtamisoglou@uoi.gr), προκειμένου να πραγματοποιηθεί μία πρώτη διερευνητική συζήτηση.

Η Διδάσκουσα

Χρύσα Ταμίσογλου