Ανακοίνωση εκπόνησης εργασιών

 

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του Στ΄ Εξαμήνου που ενδιαφέρονται να εκπονήσουν πτυχιακή εργασία στη θεματική “Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση” κατά το ακαδ. έτος 2020-2021 καλούνται να επικοινωνήσουν, μέσω  email, με τον διδάσκοντα αναφέροντας τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο και ΑΜ) μέχρι την Τετάρτη 20 Μαΐου 2020. Επισημαίνεται ότι η επιλογή γίνεται μέσω κλήρωσης.

 

Ο Διδάσκων

Σπυρίδων-Γεώργιος Σούλης

Αναπλ. Καθηγητής

ssoulis@uoi.gr