ΠΜΣ Ειδική Αγωγή

Η εξέταση στην Αγγλική Γλώσσα για το ΠΜΣ της Ειδικής Αγωγής θα περιλαμβάνει άγνωστο κείμενο στα Αγγλικά  παιδαγωγικού περιεχομένου με ερωτήσεις ποικίλης μορφής  που θα αφορούν το λεξιλόγιο και  τη γλωσσική δομή.