Εξετάσεις Σεπτεμβρίου Αγγλική γλώσσα

Οι εξετάσεις Σεπτεμβρίου στην Αγγλική γλώσσα θα γίνουν προφορικά μέσω MsTeams και ο κωδικός είναι amumg8h. Υποχρεούστε να παρουσιαστείτε όλοι/ες στις 9.00πμ και η εξέταση θα γίνει κατά ομάδες που θα οριστούν εκείνη την ώρα.