ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το 6ο μάθημα Ιστορίας Νεοελληνικής Εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί στις 24 Νοεμβρίου 2020, στις 9.00. Αυτήν την Τρίτη (17 του μηνός) δεν έχουμε μάθημα, είναι η επέτειος του ‘Πολυτεχνείου’. Η διδάσκουσα, Ελένη Αποστολίδου