ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ) ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2020-2021

Για την εξέταση του μαθήματος ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ απ΄το Βιβλίο Η ΜΑΘΗΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑΣ (ΕΚΔ> ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ) διαβάζουμε με κριτική ανάγνωση τις  σελίδες: σσ. 17-34, σσ. 35-46,ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 53-99. (ΟΧΙ ΑΠΟ ΜΝΗΜΗΣ ). Μελετάμε όλη την βοηθητική ύλη στο Ms TEAMS Περισσότερα, …

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΣ 2020-21 ΣΤΟ Π.Τ.Δ.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΣ 2020-21 ΣΤΟ Π.Τ.Δ.Ε. ΑΙΤΗΣΗ