Διεξαγωγή του μαθήματος: Εικαστική Αγωγή & Διδακτική της Τέχνης Ια 4/11/2020 ώρα 11:30

Το μάθημα Εικαστική Αγωγή & Διδακτική της Τέχνης Ια θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 4/11/2020 ώρα 11:30 μέσω της πλατφόρμας Msteams. Κωδικός σύνδεσης  gjz0yeo Η διδάσκουσα Ελένη Γκοντού

Διεξαγωγή του μαθήματος ‘Το τραγούδι ως μορφή έκφρασης και δημιουργίας’ 4-11-2020

Το μάθημα ‘Το τραγούδι ως μορφή έκφρασης και δημιουργίας θα γίνει την Τετάρτη στις 3-11-2020, στις 9.30 π.μ. μέσω της πλατφόρμας Msteams. Κωδικός σύνδεσης 9acvhzf   Η διδάσκουσα Δρ. Ειρήνη Νικολάου