ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Προς τους φοιτητές των Στ’ και Η’ εξαμήνων.

Την Τετάρτη 14/4 θα διεξαχθεί επαναληπτική δειγματική διδασκαλία, στο μάθημα της Γλώσσας Ε τάξης. Η συγκεκριμένη διδασκαλία αφορά μόνον εκείνους που δεν κατόρθωσαν να συνδεθούν και να παρακολουθήσουν την πρώτη διδασκαλία στις 7/4.
Θα παρουσιαστεί η ενότητα “Παιγνίδια” της Γλώσσας Ε’ τάξης. Η παρουσίαση θα ξεκινήσει στις 09:00 και θα διαρκέσει 1 1/2 ώρα.

Θα συνδεθείτε στην πλατφόρμα MS Teams με κωδικό: bzeser1

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης