ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Προς τους φοιτητές των Στ’ και Η’ εξαμήνων.

Την Πέμπτη 15/4 θα διεξαχθεί δειγματική διδασκαλία, στο μάθημα της Γλώσσας. Θα παρουσιαστεί η ενότητα «Μες στο Μουσείο» της Γλώσσας Β’ τάξης. Η παρουσίαση θα ξεκινήσει στις 15:30 και θα διαρκέσει -μαζί με τη συζήτηση- 2 ώρες. Για λόγους χωρητικότητας έχουν δημιουργηθεί δύο εικονικές αίθουσες. Αίθουσα 1 από Α έως Μ και αίθουσα 2 από Ν έως Ω. Θα συνδεθείτε στην αίθουσα που αντιστοιχεί στο αρχικό γράμμα του επωνύμου σας.
Η παρουσίαση θα λάβει χώρα στην πλατφόρμα MS Teams, στην ομάδα «Πρακτική Άσκηση» με κωδικό: bzeser1.

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης