Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής

Την Πέμπτη 5 Αυγούστου 2021 και ώρα 18:00, προσκαλείστε στη δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της κυρίας Αικατερίνης Καλυβιώτη,
υποψήφιας διδάκτορα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με θέμα:

“Design guidelines for Virtual Environments for individuals with Autism Spectrum Disorders: a Delphi Study”.

Η υποστήριξη θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης (MS-Teams) σε αυτόν το σύνδεσμο.

Ο επιβλέπων Καθηγητής

Αναστάσιος Μικρόπουλος