Δημόσια υποστήριξη διδακτορικής διατριβής

Την Παρασκευή 6 Αυγούστου 2021 και ώρα 18:00, προσκαλείστε στη δημόσια υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της κυρίας Παναγιώτας Χαλκή,
υποψήφιας διδάκτορα του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, με θέμα:

“Technological and Learning Affordances of Augmented Reality”.

Η υποστήριξη θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης (MS-Teams) σε αυτόν το σύνδεσμο.

Ο επιβλέπων Καθηγητής

Αναστάσιος Μικρόπουλος