Αναπλήρωση μαθήματος (Λόγω αναβολής από την πρακτική άσκηση)

Η αναπλήρωση του μαθήματος (λόγω αναβολής από την πρακτική άσκηση των φοιτητών) για το γνωστικό αντικείμενο’ ‘Επιθετικότητα, Σχολικός Εκφοβισμός και η Διαχείριση τους στο σχολείο” θα αναπληρωθεί την επόμενη Τετάρτη 8/12/2021, ώρα: 17.00 στην αίθουσα: 7. Η διδάσκουσα Τατιανή Γκάτσα