ΕΠΙ ΤΟ ΟΡΘΟΝ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΙ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ

Σήμερα μέρος του εργαστηρίου μας θα πραγματοποιηθεί με την διαδικτυακή συμμετοχή της  θεατρολόγου κ. Τσουκνάκη που θα μας προσφέρει ένα διαδραστικό σεμινάριο για το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε παιδαγωγικά την σχέση Λογοτεχνίας και Ζωγραφικής. Ευχαριστώ, Σας περιμένουμε! Η διδάσκουσα Ελένη Περισσότερα, …

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Η ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Σήμερα μέρος του εργαστηρίου μας θα πραγματοποιηθεί με την διαδικτυακή συμμετοχή της  θεατρολόγου κ. Σκουμνάκη που θα μας προσφέρει ένα διαδραστικό σεμινάριο για το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε παιδαγωγικά την σχέση Λογοτεχνίας και Ζωγραφικής. Ευχαριστώ, Σας περιμένουμε! Η διδάσκουσα Ελένη Περισσότερα, …