Η Μουσική στην εκπαίδευση. Διαθεματικές εφαρμογές. Αναβολή_Αναπλήρωση μαθήματος

Το μάθημα η Μουσική στην Εκπαίδευση. Διαθεματικές εφαρμογές, δεν θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12-01-22 και θα αναπληρωθεί την Τετάρτη 19-01-2022, στις 8.30-11.30.   Η διδάσκουσα Δρ. Ειρήνη Νικολάου