ΑΝΑΒΟΛΗ & ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑΣ Τ.ΓΚΑΤΣΑ

Το μαθήματα της διδάσκουσας κ. Τ. Γκάτσα, την τρέχουσα εβδομάδα (από 12/1/2022 έως και 14/1/2022) δεν θα πραγματοποιηθούν (λόγω ασθένειας). Η αναπλήρωση τους έχει προγραμματιστεί ακολούθως: Εκπαιδευτική Ψυχολογία I : 21/1/2022, ώρα: 8.30-11.00, στο Αμφ ισογείου Γενική Ψυχολογία: 21/1/2022, ώρα: Περισσότερα, …

Σχολική Πρακτική ΙΙ- Ενημέρωση για τις εξετάσεις

Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες, οι οποίοι/ες πρόκειται να εξεταστούν στο μάθημα Σχολική Πρακτική ΙΙ-Πολυθέσια και Ολιγοθέσια Σχολεία κατά την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2022, να λάβουν υπόψη τους τα παρακάτω: Οι συμμετέχοντες/ουσες οι οποίοι/ες ανήκαν κατά το ακ. έτος 2020-21 στο τμήμα Περισσότερα, …