Αλλαγή Αίθουσας διδασκαλίας για το μάθημα ”Ψυχική Υγεία & Εκπαίδευση”

Η διδασκαλία του μαθήματος ”Ψυχική Υγεία & Εκπαίδευση” θα διεξάγεται την ίδια ημέρα και ώρα στην αίθουσα 9.
Το κλειδί ecourse του μαθήματος είναι: psh230

Η διδάσκουσα
Τατιανή Γκάτσα