Πρακτική άσκηση ΣΤ’ εξαμήνου

Αγαπητές φοιτήτριες & αγαπητοί φοιτητές του ΣΤ’ εξαμήνου,

Στον επισυναπτόμενο κατάλογο μπορείτε να δείτε το σχολείο και την τάξη στην οποία θα υλοποιήσετε την πρακτική άσκηση, δηλαδή εβδομαδιαία παρακολούθηση όλων των μαθημάτων (πλην των ξένων γλωσσών) και μία ωριαία διδασκαλία μαθηματικών, κατόπιν συνεννόησης με τη/τον δασκάλα/ο της τάξης. Για παιδαγωγικούς λόγους, η Επιτροπή Πρακτικών Ασκήσεων αποφάσισε να τοποθετηθείτε στα σχολεία και στις τάξεις όπου υλοποιήσατε την πρακτική του προηγούμενου (Ε’) εξαμήνου. Θα θέλαμε να διευκρινίσουμε ότι σε περίπτωση που, για κάποιον σοβαρό λόγο, χάσετε κάποια μέρα από την εβδομαδιαία παρακολούθηση, θα πρέπει, σε συνεννόηση με τη/τον Διευθύντρια/ή του σχολείου, να την αναπληρώσετε το συντομότερο δυνατό.

 

Σας ευχόμαστε να έχετε μια ιδιαίτερα γόνιμη εκπαιδευτική εμπειρία.

Η Επιτροπή Πρακτικών Ασκήσεων του ΠΤΔΕ

Πρακτική ΣΤ΄ εξαμήνου_Λίστα φοιτητών