Αναβολή μαθήματος Ψυχική Υγεία και Εκπαίδευση

Το μάθημα ”Ψυχική Υγεία και Εκπαίδευση”, αύριο Τετάρτη 18/05/2022 αναβάλλεται λόγω των φοιτητικών εκλογών,

Η αναπλήρωση του θα συζητηθεί και θα αποφασιστεί στο τακτικό μάθημα την επόμενη Τετάρτη 25/05/2022.

Η διδάσκουσα
Τατιανή Γκάτσα