Παρουσίαση διπλωματικών εργασιών

Οι μεταπτυχιακές φοιτήτριες του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.) κ. Τρίμπου Γεωργία και κ. Λιανού Κωνσταντινιά θα παρουσιάσουν τις διπλωματικές τους εργασίες με αντίστοιχα θέματα: «Η Ελληνική Γλώσσα στην Εκπαίδευση της Μαριούπολης» και «Το λογοτεχνικό περιοδικό της Αλεξάνδρειας «Νέα Ζωή» (1904-1927)» την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 και ώρα 11:00 π.μ. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στο Eργαστήριο Γλώσσας, Γλωσσικής Διδασκαλίας και Πολιτισμού του Π.Τ.Δ.Ε. (1ος όροφος).