ΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΤΔΕ-ΠΙ έναρξη μαθημάτων

 

Όσοι φοιτητές αγαπούν το χορό ή θέλουν να δοκιμάσουν κάτι καινούριο, ενδιαφέρονται για τον παραδοσιακό πολιτισμό και θέλουν να ενταχθούν σε μια ομάδα συνομηλίκων τους δραστήρια και δημιουργική, η Χορευτική Ομάδα του Π.Τ.Δ.Ε.-Π.Ι, (Χ.Ο.Π.Ι.) μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για μια ξεχωριστή εμπειρία στη διάρκεια των φοιτητικών τους χρόνων. Η ομάδα ιδρύθηκε το 1987, και σε αυτή συμμετέχουν αποκλειστικά φοιτητές του Π. Ι. 

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη 20:00-22:30 στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο.
Έναρξη μαθημάτων: Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022
Επικοινωνία: afilakt@uoi.gr