Σχολική Πρακτική Ι & ΙΙ-Ενημέρωση

Ενημερώνουμε τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, οι οποίοι/ες δεν έχουν υποβάλλει είτε το σύνολο είτε μέρος των απαιτούμενων εργασιών για τα μαθήματα της Σχολικής Πρακτικής Ι (χειμερινό εξάμηνο) και Σχολικής Πρακτικής ΙΙ (εαρινό εξάμηνο), ότι το ecourse θα δέχεται την Περισσότερα, …