Ανακοίνωση για το μάθημα “Αξιολόγηση και διασφάλιση ποιότητας στην εκπαίδευση”

Το μάθημα “Αξιολόγηση και διασφάλιση ποιότητας στην εκπαίδευση” [ΔΕΕ711] της Τρίτης 25.10.2022 μετατίθεται, λόγω έκτακτης ακαδημαϊκής υποχρέωσης του διδάσκοντα, την Τετάρτη 26.10.2022 11:30-14:30. Ανακοίνωση 21.10.2021  

Ανακοίνωση για το μάθημα “Ερευνητικές Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση STEM”

Το μάθημα “Ερευνητικές Προσεγγίσεις στην Εκπαίδευση STEM” [ΔΕΕ705] της Τρίτης 25.10.2022 μετατίθεται, λόγω έκτακτης ακαδημαϊκής υποχρέωσης του διδάσκοντα, την Τετάρτη 26.10.2022, 08:30-11:30. Ανακοίνωση 21.10.2021  

Αλλαγή αίθουσας για το μάθημα “Δια βίου άσκηση και εκπαίδευση”

Το μάθημα του Γ’ εξαμήνου με τίτλο “Δια βίου άσκηση και εκπαίδευση” θα πραγματοποιείται από την ερχόμενη Τρίτη, 18 Οκτωβρίου, στο αμφιθέατρο του Ισογείου. Η ημέρα (Τρίτη) και ώρα (17:30) του μαθήματος παραμένουν ίδια