ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σε συνέχεια της δημοσίευσης της Συμπληρωματικής Προκήρυξης για το Σχέδιο 2022, για τη δράση ‘Κινητικότητα φοιτητών με σκοπό την Πρακτική Άσκηση’ η Δ/νση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων υπενθυμίζει την πραγματοποίηση Ενημερωτικής Συνάντησης – Παρουσίασης (Info-Day) για το πρόγραμμα Erasmus+, την Τετάρτη, 11/01/2023 και ώρα 12.00-14.00, στην Αίθουσα Τελετών ‘Γ. Μυλωνάς’, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους φοιτητές να την παρακολουθήσουν διά ζώσης (σημειώνεται ότι η συνάντηση δεν θα επαναληφθεί και δεν θα μεταδοθεί εξ’ αποστάσεως).

Από τη Δ/νση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων