Αξιολόγηση και διασφάλιση ποιότητας στην εκπαίδευση: Εξέταση Μαθήματος

Το μάθημα “Αξιολόγηση και διασφάλιση ποιότητας στην εκπαίδευση” [ΔΕΕ711] θα εξεταστεί την Πέμπτη 02.02.2023, 12:00-15:00 στο Εργαστήριο Διδακτικής & Σχολικής Παιδαγωγικής. Ανακοίνωση 10.01.2023  

Εργαστήριο Εικαστικών – Ματαίωση προβολής ταινίας.

Εργαστήριο Εικαστικών – Ματαίωση προβολής ταινίας. Η προβολή της ταινίας που θα γινόταν την Τετάρτη 11/1/23  δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω τεχνικού προβλήματος. Η διδάσκουσα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σε συνέχεια της δημοσίευσης της Συμπληρωματικής Προκήρυξης για το Σχέδιο 2022, για τη δράση ‘Κινητικότητα φοιτητών με σκοπό την Πρακτική Άσκηση’ η Δ/νση Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων υπενθυμίζει την πραγματοποίηση Ενημερωτικής Συνάντησης – Παρουσίασης (Info-Day) για το πρόγραμμα Erasmus+, την Τετάρτη, 11/01/2023 και ώρα 12.00-14.00, Περισσότερα, …