Εργαστήριο Εικαστικών – Ματαίωση προβολής ταινίας.

Εργαστήριο Εικαστικών – Ματαίωση προβολής ταινίας.

Η προβολή της ταινίας που θα γινόταν την Τετάρτη 11/1/23  δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω τεχνικού προβλήματος.

Η διδάσκουσα.