Εξέταση μαθήματος Εικαστική Αγωγή & Διδακτική της Τέχνης Ια

Εξέταση μαθήματος (Τετάρτη 8/2/2023)

Σχετικά με την εξέταση του μαθήματος Εικαστική Αγωγή και διδακτική της Τέχνης Ια,
υπενθυμίζω ότι ο κάθε φοιτητής/τρια οφείλουν να παρουσιάσουν δια ζώσης, το σύνολο των έργων όλων των μαθημάτων του εξαμήνου.
Τα έργα των μαθημάτων “Πηλός” και  “Επανάληψη της φόρμας-Τρεις διαστάσεις” εξαιτίας της δυσκολίας της μεταφοράς τους, μπορούν να παρουσιαστούν με εκτυπωμένες φωτογραφίες σε απλό χαρτί Α4.
Τα τμήματα θα εξεταστούν με την σειρά:
1ο Τμήμα: 15:00-16:00
2ο Τμήμα: 16:00-17:00
3ο Τμήμα: 17:00-18:00

Η διδάσκουσα
Ελένη Γκοντού