ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ

Από αύριο, και για όλο το υπόλοιπο του εξαμήνου,  το Μάθημα Σχολείο και Τέχνη: Τα Πολιτιστικά “Προϊόντα” στην Εκπαίδευση, θα γίνεται στην αίθουσα 7, την ίδια ώρα και ημέρα.

Με εκτίμηση,

Η Διδάσκουσα

Ελένη Καρασαββίδου