Σεμινάριο συστηματικής ανασκόπησης, μέτα-ανάλυσης και δημιουργίας κατευθυντηρίων οδηγιών

Η Dr Monica Ortenzi από το Πανεπιστήμιο της Ανκόνα της Ιταλίας θα δώσει ένα πενθήμερο σεμινάριο συστηματικής ανασκόπησης, μέτα-ανάλυσης και δημιουργίας κατευθυντηρίων οδηγιών. Οι διαλέξεις θα είναι στα αγγλικά και δια ζώσης. Περισσότερες πληροφορίες στο επισυναπτόμενο.Systematic Review Course May2023

 

Dr Monica Ortenzi and the ESM group are offering a free, five-day, in-person workshop on systematic review of interventions, meta-analysis and guideline development. The workshop is relevant to anyone interested in high-quality evidence-synthesis and guideline development. Dates of the workshop are the 2nd, 8th, 9th, 15th and 16th of May. Full schedule of the workshop can be found here. For more information, you can contact Dr. Dimitris Mavridis (2651005694 – working hours).