Σχολική Πρακτική Ι & ΙΙ- ενημέρωση για τις εξετάσεις

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες που προτίθενται να συμμετάσχουν στην εξεταστική Σεπτεμβρίου και στα μαθήματα “Σχολική Πρακτική Ι” και “Σχολική Πρακτική ΙΙ-Ολιγοθέσια και Πολυθέσια Σχολεία” για τα παρακάτω: α. Από τη Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2023 έως την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2023 και Περισσότερα, …