ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΠΜΣ

Η εξέταση στο μάθημα της Αγγλικής γλώσσας που είναι προαπαιτούμενο για το ΠΜΣ “Ειδική Αγωγή” του ΠΤΔΕ περιλαμβάνει άγνωστο κείμενο στα αγγλικά επιπέδου advanced με παιδαγωγικό περιεχόμενο, το οποίο πρέπει να μεταφραστεί στα ελληνικά. Απαλλάσσονται όσες/οι έχουν διπλώματα γλωσσομάθειας επιπέδου Περισσότερα, …