Εξετάσεις μαθημάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – Γεωγραφικής Εκπαίδευσης

Για την εξέταση των μαθημάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Γεωγραφικής Εκπαίδευσης (εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2021) μπορείτε να ενημερωθείτε από την επισυναπτόμενη ανακοίνωση

Έναρξη μαθήματος “Έννοιες και ζητήματα της Γεωγραφίας, του Περιβάλλοντος και της Αειφορίας”

Το πρώτο μάθημα θα γίνει την Τρίτη 16/2 και ώρα 17.30 στην πλατφόρμα ΜsTeams (κωδικός y1e16pj ) Κατά το πρώτο μάθημα θα δοθεί και το κλειδί εγγραφής στον χώρο του μαθήματος στην Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ecourse O Διδάσκων Δρ Δημήτριος Περισσότερα, …

Eξέταση μαθημάτων “Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Αειφορία” & “Βιωματικές Διδακτικές Τεχνικές: Εφαρμογές στην ΠΕ και ΓΕ Ι”

Πληροφορίες σχετικά με την εξέταση των μαθημάτων “Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Αειφορία” & “Βιωματικές Διδακτικές Τεχνικές: Εφαρμογές στην Περιβαλλοντική και Γεωγραφική Εκπαίδευση Ι” μπορείτε να βρείτε στo ecourse του κάθε μαθήματος (στις Ανακοινώσεις).