Έναρξη μαθήματος “Έννοιες και ζητήματα της Γεωγραφίας, του Περιβάλλοντος και της Αειφορίας”

Το πρώτο μάθημα θα γίνει την Τρίτη 16/2 και ώρα 17.30 στην πλατφόρμα ΜsTeams (κωδικός y1e16pj ) Κατά το πρώτο μάθημα θα δοθεί και το κλειδί εγγραφής στον χώρο του μαθήματος στην Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ecourse O Διδάσκων Δρ Δημήτριος Περισσότερα, …

Eξέταση μαθημάτων “Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Αειφορία” & “Βιωματικές Διδακτικές Τεχνικές: Εφαρμογές στην ΠΕ και ΓΕ Ι”

Πληροφορίες σχετικά με την εξέταση των μαθημάτων “Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Αειφορία” & “Βιωματικές Διδακτικές Τεχνικές: Εφαρμογές στην Περιβαλλοντική και Γεωγραφική Εκπαίδευση Ι” μπορείτε να βρείτε στo ecourse του κάθε μαθήματος (στις Ανακοινώσεις).