Έναρξη μαθήματος “Έννοιες και ζητήματα της Γεωγραφίας, του Περιβάλλοντος και της Αειφορίας”

Το πρώτο μάθημα θα γίνει την Τρίτη 16/2 και ώρα 17.30 στην πλατφόρμα ΜsTeams (κωδικός y1e16pj ) Κατά το πρώτο μάθημα θα δοθεί και το κλειδί εγγραφής στον χώρο του μαθήματος στην Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης ecourse

O Διδάσκων

Δρ Δημήτριος Γκότζος