Εξετάσεις μαθημάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – Γεωγραφικής Εκπαίδευσης

Για την εξέταση των μαθημάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Γεωγραφικής Εκπαίδευσης (εξεταστική περίοδος Ιουνίου 2021) μπορείτε να ενημερωθείτε από την επισυναπτόμενη ανακοίνωση