Γκάτσα Τατιανή

Γκάτσα Τατιανή
Γνωστικό Αντικείμενο:
Τηλέφωνο: 2651005692
Fax:
e-mail: tgkatsa@uoi.gr
Δικτυακός τόπος:
Γραφείο: 3ος όροφος
Ώρες συνεργασίας: Τρίτη και Τετάρτη: 13.00-15.00
 Ερευνητικά Ενδιαφέροντα – Δραστηριότητες:Προπτυχιακά Μαθήματα:

Γενική Ψυχολογία Ι

Εκπαιδευτική Ψυχολογία Ι

Ψυχική Υγεία και Εκπαίδευση

Επιθετικότητα, Εκφοβισμός και Διαχείριση στο σχολείο

Ψυχολογία της Εφηβίας: Ανάπτυξη και Ανθεκτικότητα

Θεωρίες Προσωπικότητας: Έρευνα και Εφαρμογές

Εφαρμογές Σχολικής Ψυχολογίας: Διαχείριση Δυσκολιών Συμπεριφοράς


Μεταπτυχιακά Μαθήματα: