Γκάτσα Τατιανή

Γκάτσα Τατιανή
Γνωστικό Αντικείμενο:
Τηλέφωνο: 2651005692
Fax:
e-mail: tgkatsa@uoi.gr
Δικτυακός τόπος:
Γραφείο: 3ος όροφος
Ώρες συνεργασίας: Τρίτη και Τετάρτη: 13.00-15.00
 Ερευνητικά Ενδιαφέροντα – Δραστηριότητες:Προπτυχιακά Μαθήματα:

Εκπαιδευτική Ψυχολογία Ι

Παιδαγωγική Συμβουλευτική

Επιθετικότητα, Εκφοβισμός και Διαχείριση στο σχολείο

Θεωρίες Προσωπικότητας: Έρευνα και Εφαρμογές

 


Μεταπτυχιακά Μαθήματα: